• Durham College (Canada)
  Durham College (Canada)
 • New Brunswick Community College (Canada)
  New Brunswick Community College (Canada)
 • Murdoch University (Australia)
  Murdoch University (Australia)
 • Douglas College (Canada)
  Douglas College (Canada)
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • One Tree Hill College (New Zealand)
  One Tree Hill College (New Zealand)
 • William Angliss Institute‎ (Australia)
  William Angliss Institute‎ (Australia)

Thời gian

09:01:14
2017-05-23
Asia, Ho Chi Minh

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÚC

Úc là một trong các nước có hệ thống giáo dục tiên tiến hiện nay và có ảnh hưởng không nhỏ đến nền giáo dục của thế giới. Với chất lượng đào tạo giảng dạy cao, xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, tính liên thông giáo dục giữa các trường, cùng với chính sách khuyến khích học tập và phát triển của chính phủ Úc … đến nay (03/2016) Úc đã thu hút hơn 30.000 học sinh sinh viên Việt Nam đến du học.

Hệ thống giáo dục ở Úc gồm các bậc tiểu học, trung học, cao đẳng (nghề), đại học, thạc sỹ và tiến sỹ

1.    Đào tạo phổ thông (gồm tiểu học và trung học): bậc học này bắt buộc đối với các em có độ tuổi từ 6 đến 16 (Lớp 1 đến lớp 9 hoặc lớp 10 tùy thuộc vào các bang và lãnh thổ).

Chương trình đào tạo phổ thông có 12 năm và được phân chia như sau:
-    Tiểu học có thời gian học là bảy hoặc tám năm, bắt đầu từ Nhà Trẻ/ Mẫu Giáo đến Lớp 6 hoặc Lớp 7.
-    Trung học có thời gian học là ba hoặc bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10, hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.
-    Trung học phổ thông thời gian học là hai năm, gồm lớp 11 và lớp 12.

Bậc trung học ở Úc luôn tuân theo khuôn khổ giảng dạy của quốc gia và luôn đổi mới phát triển để đảm bảo chất lượng kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Các môn học được giảng dạy ở bậc trung học gồm: Anh ngữ, Toán, Khoa học, Lịch sử, Ngôn ngữ, Địa lý, Nghệ thuật, Y tế - Thể dục, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Công dân và quốc tịch, Kinh tế và thương mại.

2.    Cao đẳng (nghề):  Đây là chương trình khá phổ biến cho sinh viên Việt Nam vì là bậc học cung cấp các khóa học kỹ năng thiết thực và đào tạo hướng nghiệp cho tất cả các loại ngành nghề cũng như các kỹ năng quan trọng để bước vào bậc đại học.

Các khóa đào tạo nghề như: thiết kế, máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn và nhiều ngành nghề khác.

3.    Đại học: Hệ thống giao dục Úc ở bậc đại học tổng cộng có 38 trường đại học công lập và 3 trường đại học tư thục. Việc xin vào các trường đại học ở Úc yêu cầu sự cạnh tranh rất cao ở các ứng viên. Các ứng viên muốn tham gia vào trường đại học phải hoàn thành tốt nghiệp trung học Úc (12 năm) hoặc bậc học tương đương.
Hầu hết các trường đại học đều cung cấp các loại bằng cấp:
•    Bằng cử nhân: cung cấp kiến thức chuyên môn cho hầu hết các ngành nghề, thời gian tối thiểu học tập là 6 học kỳ (3 năm).
•    Bằng cử nhân danh dự: đòi hỏi sinh viên phải có thành tích vượt bậc, hoặc theo học thành tựu những văn bằng cử nhân 4 năm trở lên.

4.    Thạc sỹ và tiến sỹ
•    Thạc sỹ: cung cấp trình độ nâng cao và khả năng tinh thông của một ngành học liên quan hay lĩnh vực thực tập chuyên môn. Bằng thạc sĩ được giảng dạy dưới 3 dạng: thạc sỹ học theo tín chỉ, thạc sỹ học theo nghiên cứu, thạc sỹ chuyên môn.
•    Tiến sỹ: công nhận sự đóng góp vào một lĩnh vực dưới dạng dự án, mô phỏng, ứng dụng, và diễn dịch kiến thức. Bằng tiến sỹ được giảng dạy dưới 2 dạng: tiến sỹ nghiên cứu, tiến sỹ chuyên môn.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Úc và là ngôn ngữ giảng dạy chính trong hệ thống giáo dục. Có nhiều trường giảng dạy các chương trình song ngữ hoặc các chương trình học theo các ngôn ngữ khác.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÚC