• Durham College (Canada)
  Durham College (Canada)
 • New Brunswick Community College (Canada)
  New Brunswick Community College (Canada)
 • Murdoch University (Australia)
  Murdoch University (Australia)
 • Douglas College (Canada)
  Douglas College (Canada)
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • One Tree Hill College (New Zealand)
  One Tree Hill College (New Zealand)
 • William Angliss Institute‎ (Australia)
  William Angliss Institute‎ (Australia)

Thời gian

09:01:14
2017-05-23
Asia, Ho Chi Minh

Trường Trung học Bonnyrigg

Sơ lược về trách nhiệm của giáo viên và học sinh tại trường Bonnyrigg:

Nhiệm vụ của trường là tạo ra một môi trường  đầy thử thách về trí tuệ và hỗ trợ học tập, từ đó tìm hiểu và nâng cao năng lực cá nhân và giá trị của các học sinh.

Giáo viên của chúng tôi sẽ:

• Thể hiện niềm đam mê trong một môi trường dạy và học hiệu suất cao tập trung vào phát triển các kỹ năng và sự hiểu biết trong học tập cho tương lai.

• Tăng cường khả năng tư duy cho tất cả các học sinh thông qua kiến thức với hàm lượng trí tuệ cao;

• Đồng hành cùng các học sinh và cộng đồng học sinh thông qua học tập là một kết nối văn hóa và ý nghĩa;

• Mang lại hàng loạt kinh nghiệm học hành để đóng góp vào thành công của học sinh trong xã hội.

Các học sinh của chúng tôi sẽ:

• Học theo nhiều phương pháp đòi hỏi sự chủ động và tham gia xây dựng bài giảng;

• Giao tiếp trong nhiều tình huống khác nhau ở trường học và các mối quan hệ khác trong cộng đồng học sinh;

• Xây dựng mối quan hệ tích cực với cả giáo viên và học sinh khác trong môi trường học tập chất lượng, khuyến khích sự tự giác và tận dụng hỗ trợ phù hợp từ xã hội;

.  Trải nghiệm một môi trường học tập trong đó giáo viên đặt ra yêu cầu cao cũng như tiêu chí rõ ràng để đạt được thành tích xuất sắc.