• Durham College (Canada)
  Durham College (Canada)
 • New Brunswick Community College (Canada)
  New Brunswick Community College (Canada)
 • Murdoch University (Australia)
  Murdoch University (Australia)
 • Douglas College (Canada)
  Douglas College (Canada)
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • One Tree Hill College (New Zealand)
  One Tree Hill College (New Zealand)
 • William Angliss Institute‎ (Australia)
  William Angliss Institute‎ (Australia)

Thời gian

09:01:14
2017-05-23
Asia, Ho Chi Minh

HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOA KỲ

Hoa kỳ là một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới với hệ thống giáo dục mang tính thực tiễn  cao, là nơi tổng hợp của các trường đại học nổi tiếng thế giới… Hoa Kỳ cung cấp cho sinh viên quốc tế, một sự lựa chọn học tập đa dạng với chương trình học phong phú. Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ yêu cầu học sinh phải hoàn tất 12 năm học Tiểu học và Trung học,  trước khi bước vào chương trình Đại học. 

1. Giáo dục tiểu học (Primary school): Học sinh bắt đầu bậc tiểu học lúc 6 tuổi, tiểu học bao gồm 5 năm học: từ Lớp 1 – Lớp 5.

 2. Giáo dục trung học (Secondary school): Bậc trung học bao gồm Middle school/Junior high school (Lớp 6  - Lớp 8) và high school (Lớp 9 – Lớp 12). 
 
3. Giáo dục đại học: Đối với bậc đại học, học sinh có 2 sự chọn lựa:
•    Cao đẳng hệ 2 năm (Junior or Community college): Sinh viên sẽ học 2 năm tại các trường Cao đẳng 2 năm, khi tốt nghiệp bạn sẽ nhận được bằng Associate (Associate Degree). Sau đó sẽ chuyển tiếp lên học 2 năm tại các trường Cao đẳng 4 năm / Đại học để lấy bằng Cử nhân.
•    Cao đẳng 4 năm / Đại học (Senior College or University): Sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân (Bachlor degree).

4. Giáo dục sau đại học: Sau khi tốt nghiệp Cử nhân bạn có thể tiếp tục theo học 1 trong 2 lọai bằng Thạc sỹ (Master degree) hoặc bằng Tiến sỹ (Doctorate degree).

•    Bằng Thạc sỹ (Master's degree - MA): Thông thường sẽ học trong 2 năm.
Chương trình cao học thường do một phòng ban ở trường đại học quản lý riêng. Để được nhận học, sinh viên cần phải có điểm GRE (graduate record examination). Chương trình cao học khác có thể yêu cầu các bài kiểm tra khác như LSAT khi nộp đơn vào trường luật, GRE hay GMAT cho trường đào tạo kinh doanh, và MCAT cho trường y.
•    Bằng Tiến sỹ (Doctorate degree - PhD): Chương trình học từ 2-6 năm
Sau đại học lấy bằng Tiến sỹ vì có nhiều trường coi bằng thạc sỹ là bước khởi đầu trước khi học lên bằng PhD (tiến sỹ), nhưng tại nhiều trường khác, sinh viên có thể học thẳng lên bằng tiến sỹ mà không cần có bằng thạc sỹ. Để lấy bằng tiến sỹ, sinh viên phải dành ba năm hoặc nhiều hơn. Sinh viên quốc tế có thể dành năm đến sáu năm để hoàn thành bằng tiến sỹ.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG GIÁO DỤC MỸ