• Durham College (Canada)
  Durham College (Canada)
 • New Brunswick Community College (Canada)
  New Brunswick Community College (Canada)
 • Murdoch University (Australia)
  Murdoch University (Australia)
 • Douglas College (Canada)
  Douglas College (Canada)
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • One Tree Hill College (New Zealand)
  One Tree Hill College (New Zealand)
 • William Angliss Institute‎ (Australia)
  William Angliss Institute‎ (Australia)

Thời gian

09:01:14
2017-05-23
Asia, Ho Chi Minh

New Brunswick Community College (New Brunswick, Canada)

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng New Brunswick (NBCC) thuộc một trong những trường có học phí rẻ nhất Canada với 6 cơ sở trải rộng khắp khu vực New Brunswick, Canada. Hiện Bang New Brunswick đang rất cần nguồn nhân lực và vốn đầu tư nước ngoài, thế nên du học tại trường có phải là lựa chọn hợp lý, ta cùng tìm hiểu:

Trường cung cấp cho sinh viên nhiều khóa học đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bên cạnh đó trường luôn chú trọng kinh nghiệm thực tiễn cho học sinh thế nên thực hành sẽ luôn đi đôi với việc học tập cụ thể như: