• Douglas College
  Douglas College
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • Trinity College
  Trinity College
 • Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
  Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
 • ...

Thời gian

Asia, Ho Chi Minh

HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOA KỲ

Hoa kỳ là một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới với hệ thống giáo dục mang tính thực tiễn  cao, là nơi tổng hợp của các trường đại học nổi tiếng thế giới… Hoa Kỳ cung cấp cho sinh viên quốc tế, một sự lựa chọn học tập đa dạng với chương trình học phong phú. Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ yêu cầu học sinh phải hoàn tất 12 năm học Tiểu học và Trung học,  trước khi bước vào chương trình Đại học. 

Xem tiếp...