• Douglas College
  Douglas College
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • Trinity College
  Trinity College
 • Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
  Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
 • ...

Thời gian

Asia, Ho Chi Minh

Gặp gỡ Nguyễn Hoàng Anh Thi (Katlyn) - Học sinh VN nhận giải Đại Sứ

Hoang Anh Thi (Katlyn) Nguyen, học sinh phổ thông quốc tế người đoạt giải Học tập Xuất sắc lớp 12 năm 2012 - Giải Đại Sứ

Xem tiếp...

Nhận xét của Giáo viên Trường Brighton Secondary College về du học sinh Dương Minh Thảo Như

Du Học sinh Dương Minh Thảo Như học sinh lớp 12, Năm 2015 được khen thưởng là học sinh giỏi luôn đứng đầu trong các lớp học của Trường Brighton Secondary College thuộc Bang Victoria - Úc.

 

Xem tiếp...