• Douglas College
  Douglas College
 • Monash College
  Monash College
 • George Brown College
  George Brown College
 • Trinity College
  Trinity College
 • Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
  Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
 • ...

Thời gian

Asia, Ho Chi Minh

Gặp gỡ Nguyễn Hoàng Anh Thi (Katlyn) - Học sinh VN nhận giải Đại Sứ

Chia sẽ về kinh nghiệm học tập và trải nghiệm cuộc sống tại Bang Victoria - Úc của du học sinh Nguyễn Hoàng Anh Thi (Katlyn), là học sinh Việt Nam duy nhất nhận giải Đại Sứ năm 2012