Nhận xét của Phụ huynh về dịch vụ Tư vấn Du học AE&T

Mời phụ huynh và các bạn xem 1 vài hình ảnh được Truyền hình HTV9 ghi nhận về dịch vụ tư vấn du học của AE&T