Học bổng các nước
Học bổng các nước
Đăng Ký Tư Vấn
Đăng ký tư vấn ngay
Học bổng tại Úc
Tên Trường Học bổng Giá trị (AUD) Hạn đăng ký
Australian Catholic University (ACU) ACU Nursing Honours Scholarship $10,000, trả theo đợt $5,000/ học kỳ 30/11/2023
ACU Nutrition Science Honours Scholarship $10,000, trả theo đợt $5,000/ học kỳ 30/11/2023
Andrew’s Corporate Clothing Scholarship $1,000 01/03/2023
Swinburne University of Technology Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship 30% Học phí  
George Swinburne Postgraduate STEM Scholarship 30% Học phí  
Swinburne International Excellence Pathway Scholarship $2,500 -$4,000  
William Angliss Institute The Pathway to Victoria Scholarship $2,500  
The Sir William Angliss International Merit Scholarships (VIC/NSW) $3,000/ Học kỳ 1+2  
The Memorial Fund Scholarship $3,000/ Học kỳ 1+2  
Victoria University (VU)
VU Block Model® International Scholarship 10%, 20% hoặc 30% học phí năm đầu tiên  
VU International Scholarship 10% học phí  
Hỗ trợ
0903347517
info@aet.com.vn