• Giao lưu định hướng nghề nghiệp
  Giao lưu định hướng nghề nghiệp
 • Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
  Đại học Canberra – Tại Thủ đô Úc, trao học bổng 20,000 AUD cho 4 năm học - Ngành Kỹ sư Mạng và Kỹ sư Phần mềm
 • Trường Edith Cowan University, được trao giải thưởng về cơ sở vật chất tốt nhất đạt đẳng cấp thế giới
  Trường Edith Cowan University, được trao giải thưởng về cơ sở vật chất tốt nhất đạt đẳng cấp thế giới
 • Du học Úc cùng ACU Trường Đại Học Công Giáo Úc
  Du học Úc cùng ACU Trường Đại Học Công Giáo Úc
 • Trường Đại học Quốc gia Úc: có 6 cựu sinh viên đoạt giải Nobel
  Trường Đại học Quốc gia Úc: có 6 cựu sinh viên đoạt giải Nobel
 • Trường Đại học QUT trao học bổng 25% đối với ngành Kinh doanh - cho 3 học kỳ
  Trường Đại học QUT trao học bổng 25% đối với ngành Kinh doanh - cho 3 học kỳ
 • Trường Victoria University
  Trường Victoria University
 • TRƯỜNG CENTENNIAL COLLEGE
  TRƯỜNG CENTENNIAL COLLEGE